Dubai New Year Bash - Govinda, Amisha Patel & Singer KK

Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India
Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India
Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India
Bangalore New Year Bash - Mahima Chaudhary
Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India
Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India  

Pune New Year Bash - Yana Gupta

Country Club India Country Club India Bangalore New Year Event Bangalore New Year Event Country Club India

Nagpur New Year Bash - Deepshika

Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India

Chennai New Year Bash - Karthik & Pop Shalini

Country Club India Country Club India Country Club India    

Coimbatore New Year Bash - Usha Uthup

Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India Country Club India
Ahmedabad New Year Bash - Shefali Zariwali
Country Club Country Club Country Club Country Club Country Club

Lucknow New Year Bash - Payal Rohatgi

Country Club Country Club Country Club Country Club Country Club

Delhi New Year Bash - Arthi Chabria

Country Club Country Club Country Club Country Club Country Club

Surat New Year Bash - Shradha Sharma

Country Club Country Club Country Club Country Club Country Club